மார்கெட் CRASH ஆனாலும் LOSS ஆகாமல் தப்பிப்பது எப்படி?

மார்கெட் CRASH ஆனாலும் LOSS ஆகாமல் தப்பிப்பது எப்படி? | Tamil Crypto Tutorials

இந்த வீடியோவில் மார்கெட் CRASH ஆனாலும் LOSS ஆகாமல் தப்பிப்பது எப்படி?? என்று எனது கருத்தை பதிவு செய்துள்ளேன் . உங்கள் நிறை குறைகளை தெரிவிக்கலாம்….. 
#cryptotamil #cryptotutorials

10 thoughts on “மார்கெட் CRASH ஆனாலும் LOSS ஆகாமல் தப்பிப்பது எப்படி?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *